6–9 -vuotiaat

Selkokieliprojekti alakouluille syksyllä 2015

Lapsiystävällinen kunta-toimintamalliin liittyvän kokeilun tarkoituksena on kääntää virkamieskieltä ymmärrettävämpään muotoon avaamalla mm. palveluverkostoa ja käsitteitä. Projektin kohteena ovat alakouluilta esimerkiksi 3-4-luokkalaiset Hämeenlinnan kaupungin alueella.

Projektiin sisältyvissä toimintatuokioissa pohditaan yhdessä lasten kanssa kaupungin arvoihin, strategiaan ja visioon liittyvät käsitteet, joille lapset antaisivat sanallisesti määritelmät ja selitykset.

Kaupungin määrittelemät arvot:

 • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
 • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys
 • luovuus ja rohkeus
 • kestävä elämäntapa

Kaupungin visio:

 • Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä.

Kaupungin strategia:

 • Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö
 • Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut
 • Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu
 • Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen
 • Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö

Lähde: www.hameenlinna.fi

 

Konnari 003

”Asukkaat viihtyvät kaupungissa ja töissä, kun ollaan ystävällisiä kaikille” – Konnarin nelosluokan oppilaiden määrittelemä arvo kaupungille

Torstai-koulupäivä oli kääntymässä lopuilleen, kun Konnarin koulun oppilaat välitunniltaan palaavat takaisin pulpettiensa ääreen. Oli aika tutustua Hämeenlinnan kaupungin arvoihin, visioon ja strategiaan. Oppilaat pääsivät pienryhmissä kirjoittamaan omia määritelmiään kaupungin virallisiin arvoihin, visioon ja strategiaan.

Konnari 001

Puheen sorina kävi ryhmissä ja hienosti syntyi ajatuksia, kuten alla voitte lukea.

Kaupungin arvot:

 • Siellä eletään niin kuin ennenkin.
 • Siellä halutaan tehdä kaikkea uutta ja luovaa.
 • Halutaan, että ihmiset ovat tyytyväisiä.
 • Kaikki on samanarvoisia.
 • Kaikilla on hyvät kodit ja naapurit.
 • Luova omissa asioissa ja on rohkea kysymään ja vastaamaan.
 • Pysyy omassa tahdissa eikä seuraa tai matki toisia.
 • Jokaisen on velvollisuus asua, elää, työskennellä ja saada hyvää palvelua.
 • Ei saa vertailla yhtä koska kaikki on samanarvoisia.
 • Asukkaat viihtyvät kaupungissa ja töissä, kun ollaan ystävällisiä kaikille.
 • Hämeenlinna on luova ja rohkea kaupunki.

Kaupungin visio:

 • Hämeenlinna on viihtyisä, kodikas, leikkisä ja turvallinen kaupunki.
 • Hämeenlinna on luova elinympäristölle ja toisille ihmisille.
 • Hämeenlinna on historiastaan antava hyvä asuinpaikka, kaunis ja luonnonmukainen kulttuurikaupunki Suomessa.
 • Hämeenlinna on vanha ja ihmeellinen, kaunis, kodikas ja asuttu kaupunki.
 • Hämeenlinna on sellainen kaupunki, jossa tykätään asua.
 • Halutaan, että siellä on kaikkea luovaa.
 • Siellä säilytetään kaikkea vanhaa ja historiallista.

Kaupungin strategia:

 • Halutaan, että kaupunki on siisti.
 • Halutaan, että siellä ihmiset ovat terveitä.
 • Halutaan, että tuloksia parannetaan.
 • Luovasti kasvatettu ruoka ja muut elinvoimaiset kasvit.
 • Hyvään arkielämään auttavat palvelut ja työt.
 • Luontoa ei saa pilata ja hienot ja kestävät rakennukset.
 • Hyvä talo.
 • Kiltit ja mukavat ihmiset.
 • Hämeenlinna on luonnonmukainen kaupunki.
 • Kehittyvä ja puhdas elinympäristö.
 • Hyvä ympäristö ei ole pahitteeksi millekään.

 

Ilmapiiri on hyvä, jossa on helppo elää – Lapset määrittelivät kaupungin arvoja selkokielelle

Lapsiystävällinen Hämeenlinna-toimintamallin yhtenä ajatuksena on kääntää virkamieskielelle kaupungin arvot, strategia ja visio selkokielelle. Herää kysymys: Mitä on selkokieli. Selkokieli on sitä, mitä me ihmiset puhumme toisillemme. Kaukana siitä virkamiehen kapulakielestä!

Vaan keiltä parhaiten voisi saada apua virkamieskielen kääntämiseen? Vanha sanonta siihen vastaa: lapsilta totuuden kuulee!

Syysaurinko paistoi ja vähän lämmittikin vielä maanantai-päivää, kun Hämeenlinnan koululaiset palasivat lomiltaan takaisin koulunpenkille. Ortelan koulun kolmannen luokan uusi kouluviikko alkoi tutustumalla demokratiaan ja vaikuttamiseen. Tutustumisen jälkeen pääsivät lapset ääneen ja kertomaan omin sanoin kaupungin arvoista, strategiasta ja visiosta.

minun oma 002

Lapsille kerrottiin, mitä päättäjät ja virkamiehet ovat kaupungin arvoiksi, strategiaksi ja visioksi määritelleet. Tämän jälkeen lapset jaettiin ryhmiin. Ryhmissä lapset pääsivät ääneen ja kertomaan, mitä nämä tarkoittavat heidän mielestään. Keskustelun tuotokset kirjattiin ylös.

minun oma 003

Lasten määrittelemät kaupungin arvot ja visio:

 • ”No, se palveluhenkisyys on semmosta, että niinku on kiva ja hauska.”
 • ”Luovuus ja rohkeus on sitä, että tekee jotaki mitä ei oo aikasemmi uskaltanu tehä.”
 • ”Kestävä elämäntapa on semmosta kulttuuria, että niinku tavat ei katoa mihinkää, esimerkiks niinku jouluna koristellaan.”
 • ”Yhteisöllisyys on sitä, ku tehään yhessä asioita, ei yksin. Esimerkiks parityönä.”
 • ”Se on semmonen mukava kaupunki, missä on mukavia ihmisiä, eikä kaikkialla ole liikaa ihmisiä.”
 • ”Tässä on ympärillä myös muita pienempiä kyliä, niinku esimerkiks Iittala.”
 • “Semmone kodikas kaupunki on kiva ja turvallinen, miss on paljo puistoja ja puita ja sitten vielä vettä ympärillä.”

Lasten määritelmä kaupungin strategia:

 • ”Se on semmosta, että suunnittelee hyvin, jos vaikka kauppa lopettaa, nii sen tilalle tulis joku toinen esimerkiks R-kioski”.
 • ”Kaikki yhdessä jaksaa tehdä töitä, ei laiskotella.”
 • Ilmapiiri on hyvä, jossa on helppo elää.”
 • ”Hyvä ympäristö, ettei ole vaarallinen, ettei olis lasinsiruja maassa”.
 • ”Esimerkiksi opettaja jaksaa opettaa, eikä väsy kesken opetuksen”minun oma 004