6–9 -vuotiaat

Metsäeskarit

Ryhmien toiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa ja lasten tukikohtana toimii lähiympäristöön rakennettu kota.

Metsäryhmätoiminta perustuu paljolti Case Forest pedagogiikkaan, joka on motivoiva ja innostava lapsilähtöinen oppimismenetelmä; uusia asioita opitaan tutkimalla, toiminnallisesti ja oivaltamalla. Toimintaa toteutetaan oman lähiympäristön mahdollisuudet huomioiden.

Metsäryhmissä korostuu kasvatuskumppanuuden merkitys. Perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan, mikä edesauttaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

 

Metsäryhmätoiminta

Hämeenlinnassa ensimmäinen metsäeskari on perustettu Hirsimäen varhaiskasvatuskeskukseen vuonna 2005.

Elokuussa 2011 aloitti kolme metsäeskariryhmää toimintansa; Rengossa, Ruununmyllyllä ja Ahvenistolla. Alvettulan metsäeskari ja Kutalan 5-vuotiaiden luontopainotteinen ryhmä aloitti elokuussa 2012. Toiminta laajeni lisää ja elokuussa 2013 uudet metsäryhmät aloittivat Solvikin päiväkodilla, Lammilla ja Luolajan koulun yhteydessä.

Katso video metsäeskareista

Katso videolta mitä metsäeskarissa tapahtuu. Videolla esiintyvät Rengon metsäeskarit.

Jokainen yksikkö toimii omien painotuksiensa mukaisesti, huomioiden kuitenkin varhaiskasvatuksen ja kaupungin linjaukset.

Esiopetus luonnossa on tuotteistettu keväällä 2012. Palvelutuote määrittää mahdollisimman tasalaatuiset palvelut toteutuspaikasta riippumatta.

Ideoita yhteisesti jakoon

Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2011 oma metsäryhmäverkosto, jossa jaetaan osaamista, ideoita ja kokemuksia sekä osallistutaan yhteisiin koulutuksiin.

Lisätietoja: Hämeenlinnan metsäryhmät