14–17 -vuotiaat

Ramppitalkoot Hauhon yhtenäiskoululla

2013

 Hauholla toimii aktiivisesti nuorten vaikuttajien ryhmä, NuVa, jonka tehtävänä on toimia hauholaisten nuorten äänitorvina kohti kaupungin päättäjiä. Ryhmään kuuluu hauholaisia nuoria, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet lähteä vaikuttamaan asioihin.

”Mitäkö Hauhon NuVa oikein tekee?” Kokoonnumme kerran kuussa kokoustamaan nuoria koskevista asioista. Olemme järjestäneet mm. discon vapaa-ajanvietteeksi ja teemme aloitteita asioista, jotka kaipaavat parannusta. Ja olemme olleet mukana esim. nuorisotilan ja skeittiramppien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Aloitteet ovat usein koottu ”vaikuta älä valita” –päivästä, joka järjestetään, vuosittain kahdeksasluokkalaisille. Päättäjät ovat olleet läsnä koko Hämeenlinnan yhteisissä nuorisofoorumeissa.

 

 

SKEITTI –JA BMX RAMPIT

Skeittaus ja BMX- pyöräily ovat olleet pitkän aikaa suosittuja lajeja etenkin poikien kepskuudessa viime vuosina. Hauholla ei ole oikein ollut paikkaa, jossa näitä lajeja olisi voinut kunnolla harjoittaa, joten on täytynyt käyttää hyödyksi mahdolliset maan muodot ja rotvallin reunat, ehkä joskus hieman turvallisuuttakin uhmaten. Nyt tilanne on helpottunut, kun Yhtenäiskoululle on saatu kunnolliset rampit harrastajille.

BMX-pyöräily (Bicycle Motocross) on yksi pyöräilyn muodoista, jossa ajetaan 20-tuumaisilla polkupyörillä. Jotkut ovat saattaneet ihmetellä noita pyöriä nähdessään, että miksi isot pojat ajavat lasten pyörillä, mutta ne ovat oikeasti lajia varten tarkoin suunniteltuja pyöriä. Racing on alkuperäinen BMX:n muoto. Racing-radat ovat kopioita motocross-radoista, mutta pyörille sopivammassa kaavassa. Näillä radoilla ajetaan aikaa ja toisia kilpailijoita vastaan, eikä tehdä temppuja, mutta nykyisin BMX jakautuu eri freestyle alalajeihin. Esim. Ramppi, Street ja Flätti, joissa temput ovat keskeisessä osassa.

Rullalautailu eli skeittaus on liikkumista rullalaudalla erilaisia temppuja tehden. rullalauta

Tässäkin hankkeessa pitkäjänteinen työskentely on tuottanut tulosta, sillä idea skeittirampeista on tullut esille vahvasti ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten ja siitä asti sitä on koitettu ajaa eteenpäin. Rahoitus ramppiprojektiin saatiin enimmäkseen Matti Virtasen perintörahastosta ja Hämeenlinnan kaupungilta. Yhteistyössä projektissa ovat olleet mukana mm. Hämeenlinnan Skate ry ja Hämeen Mokia.
WP_20130727_017

Rampeille alettiin miettimään paikkaa ja harkintojen jälkeen päädyttiin Hauhon Yhtenäiskoulu etupihaan, mikäli kaupunki ja koulu antaisivat siihen luvan. Jotta rampeista saataisiin harrastajille mieleiset luotiin Facebookiin ryhmä, jonka välityksellä Skate ry pystyi olemaan yhteydessä nuoriin. Siellä käytiin keskustelua toiveista ja Skate ry julkaisi siellä piirustuksia ja kuvia, joista nuoret saivat rehellisesti sanoa, että olivatko ehdotukset hyviä vai huonoja ja miten niitä olisi voinut parantaa. Rampit päätettiin tehdä betonista, sillä ne olisivat huoltovapaammat ja helppo työstää. Piirustukset alkoivat ajan mittaan näyttää siltä kuin pitäisikin ja sitten alettiin odottamaan, että lumet sulaisivat, jotta päästäisiin pystyttämää tolppia ja tekemään kaivuita. Ramppi työmaalla on järjestetty talkoita, joissa on ollut muutama aktiivinen nuori Skate ry:n ja Hämeen Mokian lisäksi. Rampin avajaiset vietettiin heinäkuun lopulla ja siitä lähtien ne ovat olleet kovassa käytössä.

  

Marika Laine, puheenjohtaja.
Ville-Henrik Huikkonen, varapuheenjohtaja.

WP_20130727_010