14–17 -vuotiaat

NuVa-toimintaa Hämeenlinnan kaupungissa

Olet varmaan miettinyt, miten juuri sinä, hämeenlinnalainen nuori, voisit vaikuttaa kaupungin asioihin. Siihen on selvä ja ytimekäs vastaus: NUVA eli Nuorten Vaikuttajaryhmien toiminta.

Hämeenlinnan alueella toimii tällä hetkellä neljä ryhmää, jotka jakautuvat omiin alueisiin: Kanta-Hämeenlinna, Kalvola, Hauho ja Lammi-Tuulos. Yhdessä nämä muodostavat Hämeenlinnan NuVan. Jokaisella NuVa-ryhmällä on oma paikkansa ja puheenjohtajansa. Joukossamme on peruskoululaisia sekä toisen asteen opiskelijoita. Ikähaitarimme on 13 – 19 vuotta. Jokainen NuVa järjestää kokouksia noin kerran kuukaudessa ja toimintaamme rahoittaa Hämeenlinnan kaupunki.

WP_20130727_008

Miten NuVa konkreettisesti vaikuttaa?

Kokouksissa käsitellään nuoria koskevia asioita, esimerkiksi nuorisotakuuta tai nuorisotiloja. Lain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tämä toimii pitkälti Hämeenlinnan kaupungissa, sillä meiltä pyydetään lausuntoja ja kehittämisideoita eri asioihin. NuVan edustajat kutsutaan muutaman kerran vuodessa keskustelemaan kaupunginvaltuutettujen kanssa erilaisiin seminaareihin sekä niin sanottuihin iltakouluihin, joissa nuoret saavat esittää kysymyksiä valtuutetuille ja toisin päin.


Nuorisotyö elokuu 2013 046

Hämeenlinnan NuValla on myös nimitettynä nuorten edustajat Lasten ja Nuorten lautakuntaan, joka päättää mm. Hämeenlinnan kaupungin kouluasioista. Edustajat pääsevät lautakunnan virallisiin kokouksiin ja saavat antaa nuorten mielipiteen asioihin.

Hämeenlinnan Nuorisofoorumi kokoaa kaikki nuorten vaikuttamistoiminnassa olevat ryhmät. Sen edustajistoon kuuluvat NuVan, peruskoulujen, lukioiden ja ammattiopiston oppilaskunnan/opiskelijakunnan edustajat. Nuorisofoorumi kokoontuu muutamia kertoja vuodessa arvioimaan mm. mennyttä ja tekemään ehdotuksia tulevaan. Se järjestää myös vuosittaisen Nuorten Huippukokouksen, jossa päätetään V-päivän aloitteiden pohjalta tietyn rahasumman käytöstä (v.2013 summa oli 35 000 euroa.).

V__5D2A

No mitäs tästä hyötyy?

Saat toimia nuorten äänitorvena ja pääset todella vaikuttamaan elin ympäristöösi. NuVassa on hauskaa ja voit tutustumaan mahtaviin tyyppeihin. NuVa järjestää erilaisia koulutuksia ja leirejä – parhaassa seurassa tietty! Eikä kokouksissakaan joudu yleensä tyhjin vatsoin olemaan. Saat lisäksi arvokasta kokemusta ja halutessasi todistuksen toiminnastasi, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessa.

Mikäli kiinnostuit tai mieleesi jäi jokin kysymys, ota ihmeessä yhteyttä osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltuseen ( tai vetäise NuValaisia hihasta ja kuule lisää!

Jonni Levaniemi,
Kanta-Hämeenlinnan Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen.