14–17 -vuotiaat

Nuoret tekivät hallintokielen sanakirjan

2015

Virkamiesten tekemissä asiakirjoissa vilisee hyvin usein pitkiä lauseita ja erikoisia lyhenteitä sekä käsitteitä, joista ei aina saa selkoa. Lapsiystävällisessä kunnassa käytetään sellaista kieltä, jota on helppo ymmärtää. Ahveniston ja Iittalan koulujen ysiluokkalaiset perehtyivät syksyn 2015 aikana Hämeenlinnan kaupungin visioon, arvoihin ja strategiaan sekä palvelusopimuksiin.

Nuoret ottivat selville mm. mitä selkokieli tarkoittaa ja poimivat asiakirjoista outoja sanoja, jotka he käänsivät ymmärrettävämpään muotoon. Sanoista tehtiin hallintokielen sanakirja. Nuoret kirjoittivat myös tarinoita, joissa seikkaili kaupungin palveluita käyttäviä eri-ikäisiä Tiltuja. Tämän lisäksi Konnarin 4. luokkalaiset ja Ortelan 3. luokkalaiset selittivät omin sanoin kaupungin arvoja, strategiaa ja visiota. Töiden pohjalta tehtiin myös lyhyt video muistuttamaan selkeämmän kielen käytöstä.

Arvot

”No, se palveluhenkisyys on semmosta,
että niinku on kiva ja hauska.”

”Luovuus ja rohkeus on sitä, että tekee
jotaki mitä ei oo aikasemmi uskaltanu
tehä.”

”Kestävä elämäntapa on semmosta
kulttuuria, että niinku tavat ei katoa
mihinkää, esimerkiks niinku jouluna koristellaan.”

”Yhteisöllisyys on sitä, ku tehään yhessä asioita, ei yksin. Esimerkiks parityönä.”

”Asukkaat viihtyvät kaupungissa ja töissä, kun ollaan ystävällisiä kaikille.”

Visio                

”Semmone kodikas kaupunki on kiva ja
turvallinen, miss on paljo puistoja ja puita
ja sitten vielä vettä ympärillä.”

”Hämeenlinna on sellainen kaupunki, jossa tykätään asua.”

Strategia

”Hyvään arkielämään auttavat palvelut ja työt.”

”Esimerkiksi opettaja jaksaa opettaa, eikä väsy kesken opetuksen.”

Kaikki tuotokset:

Minä olen tiltu -sanasto (pdf)
Tiltun seikkailut palveluviidakossa (pdf)
Tiltu 9. lk (pdf)
Poliisi-Tiltu (pdf)
Tiltu -sarjakuva (pdf)
Hallinto ja nuoret – sanasto 2015 (word)
Selkokieli (word)
Lapsen ja nuoren hyvä päivä (word)
Perusopetustarve (word)
Visio video (mov)