14–17 -vuotiaat, 18–29 -vuotiaat

Luotsin kautta nostetta työuraan

Luotsin työvalmennussäätiö tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. He voivat olla uudestaan kouluttautuvia tai muuten osapäivätyökykyisiä ihmisiä. Luotsi-säätiön toiminta alkoi vuonna 2004 ja säätiöllä työskentelee kehitysvammaisia, mielenterveydellisiin sairauksiin sairastuneita henkilöitä. Näiden työntekijöiden elämänlaadun ja hallinnan parantaminen on myös aspekti, minkä vuoksi heille halutaan antaa työtä.

Luotsi-säätiö tekee myös suoraa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joista säätiölle tulee työssäoppijoita tasasin väliajoin. Työkokemus on kenelle tahansa nuorelle tärkeää, riippumatta mitä työtä hän tekee. Tällä hetkellä 10 % säätiön työntekijöistä on maahanmuuttaja-taustaisia ja määrä on lisääntymässä lähivuosina. Niinpä palveluiden kehittäminen juuri maahanmuuttajille on tärkeää. Suomen kielen oppiminen on elinehto avoimilla työmarkkinoilla pärjäämisessä.

 

Luotsi-säätiö on ollut viime vuodet pienissä taloudellisissa vaikeuksissa, koska toiminnasta aiheutuneet kulut pitää kattaa, vaikka onkin yleishyödyllinen säätiö. Nyt talous on kuitenkin saatu tasapainoisemmaksi, joka mahdollistaa toiminnan jatkon tulevinakin vuosina.

Lue lisää Luotsin toiminnasta: Luotsi-säätiö