Lapsiystävällinen kunta

UNICEF myöntää lapsiystävällinen kunta tunnustuksen kunnille, kun ne sitoutuvat kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi.

Projektit ja toiminta

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen joulukuussa 2013. Tunnustuksen kriteerit Suomen UNICEF laati yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Työ aloitettiin vuoden 2013 alussa ja oli luonteva jatko vuoden 2012 UNICEF-kumppanuusvuodelle. Tunnustus uusittiin joulukuussa 2015 ja kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Hämeenlinnan kaupunki sai 5.12.2017.   Lasten ja nuorten hyvinvointiin on Hämeenlinnassa satsattu mm. vahvistamalla osallisuutta […]

Hauhon yhtenäiskoululla vietettiin teemapäivää 11.12. Päivän ohjelmaan sisältyi yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tekemän videon katselu. Videon aiheena olivat lasten oikeudet ja niiden toteutuminen Suomessa. Sen jälkeen yläkoululaiset kiersivät radan, jossa oli erilaisia teemoja lasten oikeuksien ympäriltä ja myös alakoululaisille oli ratoja ikätason mukaan. Näiden lisäksi oli ylä- ja alakoululaisten yhteinen tilaisuus, jossa katsottiin lähetystä Raatihuoneelta.