Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta – UNICEFin tunnustus 2013

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen joulukuussa 2013. Tunnustuksen kriteerit Suomen UNICEF laati yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Työ aloitettiin vuoden 2013 alussa ja oli luonteva jatko vuoden 2012 UNICEF-kumppanuusvuodelle. Tunnustus uusittiin joulukuussa 2015 ja kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Hämeenlinnan kaupunki sai 5.12.2017.
lapsiystavallinenkunta

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on Hämeenlinnassa satsattu mm. vahvistamalla osallisuutta ja vaikuttamista erilaisin toimenpitein.

Vuoden 2011 alusta on otettu käyttöön ”Vaikuttamisen polku”, jonka tarkoituksena on antaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. Lapset ja nuoret tuottavat ja toteuttavat itse mahdollisimman paljon Vaikuttamisen polun sisällöstä.

Päivähoito

satakieli

Päiväkodit ovat ottaneet käyttöön Satakieli-pedagogiikan, jonka mukaan lapsella on sata tapaa pohtia, leikkiä ja puhua. Työmenetelmänä on pedagoginen dokumentointi ja teematyöskentely.


Perusopetuksen laatukriteereissä osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät mm. oppilaskuntatoiminnassa ja vertaissovittelussa. Hämeenlinnassa kaikilla ala- ja yläkouluilla on oppilaskunnat ja toisella asteella opiskelijakunnat. Oppilaskuntatapaamisia järjestetään vuosittain.

Kerhotoiminta

toivomuskaivo

Kerhotoiminnan kautta saadaan jokaiselle lapselle ainakin yksi harrastus. UNICEF-kaupunkivuoden aikana päiväkodit ja koulut olivat aktiivisesti mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lapsen oikeuksia tehtiin tunnetuksi ja Ortelan ja Seminaarin koulut valittiin UNICEF-kouluiksi.

 

NuVa-Ryhmät

nuvaNuorten Vaikuttajaryhmät toimivat Hauholla, Kalvolassa, Lammi-Tuulos-alueella ja kantakaupungissa. Ryhmät keräävät ideoita nuorten keskuudesta ja toteuttavat niitä mahdollisuuksien mukaan.

Nuorten ideoista ovat lähteneet mm. Hauhon Skateparkki, Hukarin nuorisotalon kunnostus ja nuorten nettisivujen uudistaminen. Myös lasten ja nuorten vaikuttajaraadin toiminta on käynnistynyt vuoden 2013 alusta.

Monia tapoja kuulla nuorta

v-paiva

Erilaisia kuulemismenetelmiä on kokeiltu ja kehitetty edelleen. ”Vaikuta – älä valita” eli V-päivä järjestetään vuosittain 8. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

V-päivän aloitteiden toteuttamiseen myönnettiin vuonna 2013 35.000 euroa ja summan jakamisesta päätettiin Nuorten Huippukokouksessa. Lasten, nuorten ja päättäjien kohtaamispaikkoja on järjestetty niin V-päivänä kuin erilaisissa foorumeissa, lautakuntaseminaareissa ja valtuuston iltakouluissa.

Nuva-ryhmät ovat saaneet myös omat kummivaltuutetut. Lasten ja nuorten lautakuntaan on saatu kaksi nuorten edustajaa. Tietotekniikkaa on käytetty hyväksi monella tapaa, mm. päiväkirjahuonetta ja iPhone-haastatteluja kokeiltiin Kylä kaupungissa –hankkeessa.

Yhteistyötä seurojen kanssa

nauti

Urheiluseurojen, nuorisojärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä.
Täysi-ikäisten nuorten kohdalla on vapaaehtoisvoimin käynnistetty ja ylläpidetty N.A.U.T.I. –ryhmää (Nuorten Aikuisten Uusien Tuttavuuksien Ilta).

 

 

Vuoden 2014 alusta lasten ja nuorten palvelut muodostavat yhden palvelualueen, johon kuuluvat

 • varhaiskasvatuspalvelut
 • opetuspalvelut
 • lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut
 • nuorisopalvelut
 • lastenkulttuuripalvelut
 • taiteen perusopetus.

Palvelujen kehittämisessä otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jolla tarkastellaan lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena.

Lapsiystävällisen kunnan toimenpiteitä

 • Vaikuttamisen polku
 • Satakieli –pedagogiikka
 • perusopetuksen laatukriteerit
 • restoratiivinen koulu
 • kerhotoiminta
 • lapsen oikeudet tunnetuksi/Unicef-kaupunkivuosi 2012
 • koulujen oppilaskuntatapaamiset
 • Vaikuta – älä valita eli V-päivä
 • kohtaamiset päättäjien kanssa
 • lasten ja nuorten foorumit
 • nuorten vaikuttajaryhmien (NuVa) toiminta
 • nuorten huippukokous
 • nuorten edustajat lautakunnissa
 • minipilotit
 • päiväkirjahuone, iphone-haastattelut
 • Kulmilla–projekti
 • lasten ja nuorten osallisuusopas
 • N.A.U.T.I. –ryhmä
 • nuorisotakuu
 • vaikuttajaraadit
 • lapsivaikutusten arviointi
 • lasten ja nuorten palvelut yhteen
 • Lapsen ja nuoren hyvä päivä