10–13 -vuotiaat, 14–17 -vuotiaat, 6–9 -vuotiaat

Lapsen oikeuksien viikko kouluissa

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta vuonna 2019 ja sen kunniaksi Hämeenlinnan kouluissa järjestettiin monenlaista ohjelmaa juhlavuoteen liittyen.

Banderollikilpailu

Unicefin Hämeenlinnan vapaaehtoisryhmä ja Hämeenlinnan kaupunki järjestivät Hämeenlinnan kouluille suunnittelukilpailun, jossa oppilaat pääsivät suunnittelemaan unelmiensa lapsen oikeuksien mainoksen. Voittajamainoksesta teetettiin banderolli, joka oli esillä lapsen oikeuksien viikolla.

Voittajan valitsi raati, joka muodostui UNICEFin Hämeenlinnan vapaaehtoisryhmän edustajasta, Hämeenlinnan kaupungin edustajasta sekä Luolajan koulun esikouluryhmästä.

Luolajan esikoululaiset valitsivat kaikkien teosten joukosta ensin suosikkinsa ja näin karsivat ehdotusten määrän kahdeksaan. Näiden kahdeksan teoksen joukosta lasten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella valittiin voittaja.

Kaikki kilpailuun tulleet teokset olivat esillä lapsen oikeuksien viikolla mm. Hämeenlinnan alueen kirjastoissa ja uimahalleissa.

Katso video raadin työskentelystä alta:

Oppilaskuntatapaamiset

Ala- ja yläkoulujen oppilaskuntatapaamisissa aiheena oli Lapsen oikeudet ja lapsen oikeuksien sopimus. Tapaamisissa tutustuttiin lyhyesti sopimuksen sisältöön videon kautta, jonka jälkeen oppilaat pääsivät suunnittelemaan omat julisteensa yhdestä sopimuksen kohdasta. Lisäksi oppilaat saivat suunnitella ohjaavan opettajansa kanssa aamunavauksen lapsen oikeuksista ja kuinka huomioida lapsen oikeuksien viikko koulussa.

Oppilaiden suunnittelemia julisteita.

Ystävyyden piirit

UNICEFin Hämeenlinnan vapaaehtoisryhmä tarjosi kouluille lapsen oikeuksien viikolla toiminnallisen välitunnin lapsen oikeuksista. Välitunnin aikana käytiin lyhyesti läpi lapsen oikeuksien sopimusta ja muodostettiin Ystävyyden piiri.

Miemalan koulun oppilaat Ystävyyden piirissä.