10–13 -vuotiaat, 14–17 -vuotiaat

Kulmilla

2013

Kulmilla -projekti toteutettiin Etelä-Suomen Ely:n rahoituksella vuosina 2012 – 2014. Hankkeessa luotiin lasten ja nuorten kanssa heidän näköisensä työmenetelmä / työmalli alueen asukkaiden tavoittamiseksi ja kuulemiseksi. Hankkeen pääosassa olivat lapset ja nuoret, mutta tarkoitus oli osallistaa koko yhteisö mukaantekemiseen. Kulmilla-hanke pilotoi Katuma/Käikälä ja Nummi/Jukolan alueella. Seuraavassa kuvausta projektissa olleen työntekijän muistiinpanoista ensimmäiseltä vuodelta.

Mitä teemme?

Ideana on tehdä alueen nuorison kanssa graffitiseinä. Talvikautena teemme tauluja ja graffitihahmotelmia sisällä. Syys-, kevät- ja kesäkausina liikumme ulkona alueilla, joissa tiedämme nuorten viettävän aikaansa. Ajamme alueelle auton ja peräkärryn kanssa, lastina pukkijalat, vanerilevyt, maalit ja suojat. Toimimme vahvassa yhteistyössä alueen toimijoiden (lähiökeskus, koulu, nuorisotalot…) kanssa ja sovimme etukäteen milloin ilmestymme alueelle. Emme käytä julkista mainontaa, sen sijaan hyödynnämme puskaradiota.

Osallistujat auttavat meitä ensin rakentamaan seinän ja tämän jälkeen kaikki maalaavat yhdessä. Alan ammattilainen ohjaa ja opettaa graffitien tekoa. Käymme läpi varusteita, maaleja, työtekniikoita ja maalamisen mukanaan tuomaa vastuuta. Teoksen aihe valitaan yhdessä. Juttelemme tekijöiden kanssa tekemisen lomassa, tekemättä osallistamisesta mitään numeroa. Jos tekijöiltä nousee muita ideoita tekemiseen kuin graffitit, pyrimme järjestämään alueelle kyseistä toimintaa (esim. musiikin tekeminen, pyörien tuunaus tms.). Graffitien teko toimii kontaktointivälineenä.

Mitä opimme?

Lapset ja nuoret kertovat tekemisen lomassa kaikenlaista, sellaista mitä ei tajua edes kysyä. Kun heille antaa mahdollisuuden olla hiljaa, he alkavatkin yhtäkkiä puhua. Ja silloin, kun puhuminen alkaa, on hyvä virittää omat korvansa valmiuteen. He tipauttelevat tietoa heille hyvin merkityksellisistä asioista ilmeisen paljon ja monessa muodossa; verhoiltuna, piilossa, suoraan ja epäsuoraan. Yhdessä tekemisen tapoja on monia ja graffitit on niistä vain yksi. Olemme kuitenkin huomanneet sen olevan toimiva menetelmä kontaktoimiseen. Lasten ja nuorten osallistuminen on hyvin omaehtoista ja tuntuu, että nimenomaan vapaan osallistumisen “tila” toimii. Tilalla tarkoitetaan tässä tapauksessa fyysisen tilan lisäksi sellaista tilaa, jossa lisäksi luodaan yhdessä tekemisen ja olemisen tilaa. Sallitaan se, että jokaisen oleminen on erilaista, eikä kuorruteta sitä valmiilla odotuksilla.