Oppaan tarkoituksena on esitellä ja jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten lasten ja nuorten osaaminen ja osallistuminen näkyy Hämeenlinnassa.