Selkokieliprojekti – Ortelan koulu

Ilmapiiri on hyvä, jossa on helppo elää – Lapset määrittelivät kaupungin arvoja selkokielelle

Lapsiystävällinen Hämeenlinna-toimintamallin yhtenä ajatuksena on kääntää virkamieskielelle kaupungin arvot, strategia ja visio selkokielelle. Herää kysymys: Mitä on selkokieli. Selkokieli on sitä, mitä me ihmiset puhumme toisillemme. Kaukana siitä virkamiehen kapulakielestä!

Vaan keiltä parhaiten voisi saada apua virkamieskielen kääntämiseen? Vanha sanonta siihen vastaa: lapsilta totuuden kuulee!

Syysaurinko paistoi ja vähän lämmittikin vielä maanantai-päivää, kun Hämeenlinnan koululaiset palasivat lomiltaan takaisin koulunpenkille. Ortelan koulun kolmannen luokan uusi kouluviikko alkoi tutustumalla demokratiaan ja vaikuttamiseen. Tutustumisen jälkeen pääsivät lapset ääneen ja kertomaan omin sanoin kaupungin arvoista, strategiasta ja visiosta.

minun oma 002

Lapsille kerrottiin, mitä päättäjät ja virkamiehet ovat kaupungin arvoiksi, strategiaksi ja visioksi määritelleet. Tämän jälkeen lapset jaettiin ryhmiin. Ryhmissä lapset pääsivät ääneen ja kertomaan, mitä nämä tarkoittavat heidän mielestään. Keskustelun tuotokset kirjattiin ylös.

minun oma 003

 

Lasten määrittelemät kaupungin arvot ja visio:

 • ”No, se palveluhenkisyys on semmosta, että niinku on kiva ja hauska.”
 • ”Luovuus ja rohkeus on sitä, että tekee  jotaki mitä ei oo aikasemmi uskaltanu tehä.”
 • ”Kestävä elämäntapa on semmosta kulttuuria, että niinku tavat ei katoa mihinkää, esimerkiks niinku jouluna koristellaan.”
 • ”Yhteisöllisyys on sitä, ku tehään yhessä asioita, ei yksin. Esimerkiks parityönä.”
 • ”Se on semmonen mukava kaupunki, missä on mukavia ihmisiä, eikä kaikkialla ole liikaa ihmisiä.”
 • ”Tässä on ympärillä myös muita pienempiä kyliä, niinku esimerkiks Iittala.”
 • “Semmone kodikas kaupunki on kiva ja  turvallinen, miss on paljo puistoja ja puita ja sitten vielä vettä ympärillä.”

Lasten määritelmä kaupungin strategia:

 • ”Se on semmosta, että suunnittelee hyvin, jos vaikka kauppa lopettaa, nii sen tilalle tulis joku toinen esimerkiks R-kioski”.
 • ”Kaikki yhdessä jaksaa tehdä töitä, ei laiskotella.”
 • Ilmapiiri on hyvä, jossa on helppo elää.”
 • ”Hyvä ympäristö, ettei ole vaarallinen, ettei olis lasinsiruja maassa”.
 • ”Esimerkiksi opettaja jaksaa opettaa, eikä väsy kesken opetuksen”minun oma 004