6–9 -vuotiaat

Lapsi on aktiivinen, kehittyvä ja oppimishaluinen. Lapsi toimii monipuolisissa oppimisympäristöissä.
Lapsen aloitteellisuutta ja omaa vastuunottoa tuetaan. Aikuisen rooli on edelleen merkittävä osallisuuden mahdollistajana aidossa vuorovaikutuksessa lasten kanssa.
Lapset tekevät itse ja toimivat ryhmän jäsenenä.

Toimijat: joustava esi- ja alkuopetus, lastenkulttuuri, sosiaali- ja terveyspalvelut, yhdyskuntasuunnittelu (lähiliikuntapaikat), järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Osallisuus asiakirjoissa:  Varhaiskasvatussuunnitelma, Esiopetussuunnitelma, Perusopetuksen opetussuunnitelma, Kulttuuripolku

Projektit ja toiminta

Lapsiystävällinen kunta-toimintamalliin liittyvän kokeilun tarkoituksena on kääntää virkamieskieltä ymmärrettävämpään muotoon avaamalla mm. palveluverkostoa ja käsitteitä. Projektin kohteena ovat alakouluilta esimerkiksi 3-4-luokkalaiset Hämeenlinnan kaupungin alueella. Projektiin sisältyvissä toimintatuokioissa pohditaan yhdessä lasten kanssa kaupungin arvoihin, strategiaan ja visioon liittyvät käsitteet, joille lapset antaisivat sanallisesti määritelmät ja selitykset. Kaupungin määrittelemät arvot: yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys luovuus […]

Hämeenlinnan seudun ala- ja yläkoulujen oppilaskunnat järjestivät syksyn 2014 tai alkuvuoden 2015 aikana projektin ja tapahtuman, jossa oppilaat ovat aktiivisesti mukana. Ohessa kuvia ja tarinoita näistä tapahtumista. Ahveniston oppilaskunnan teemaviikko Ahveniston koulun teemaviikolla oppilaat ovat voineet halutessaan osallistua pukeutumalla. Ohessa yhteiskuva. Iittalan nenäpäivä   Jukolan oppilaskunnan järjestämä nälkäpäiväkeräys Jukolan koululla järjestettiin nälkäpäiväkeräys. Keräyksen aiheesta ja […]