3–5 -vuotiaat

Lapsi tutkii, kokeilee ja ihmettelee. Lapsi muokkaa maailmaansa mielikuvituksen kautta ja kertoo toiveistaan leikin ja tarinan avulla.
Aikuisen tulee suhtautua lapsen kyselyihin vakavasti ja kunnioittaen. Lapsen kysymykset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.
Osallisuus rakentuu yhdessä tekemisen kautta. Osallisuuden kautta luodaan ymmärrystä siitä kuka minä olen, mihin minä kuulun ja miten minä elän.

Toimijat: varhaiskasvatus, lastenkulttuuri, neuvolat, yhdyskuntasuunnittelu (lähipuistot ja leikkipaikat), järjestöt ja muut yhteistyökumppanit

Osallisuus asiakirjoissa: VarhaiskasvatussuunnitelmaKulttuuripolku

Projektit ja toiminta

2018 Hämeenlinnalaisessa Kaivokadun päiväkodissa on kehitetty Mitä pidät päiväkodista? -lapsen kuulemisen peli. Pelin äiti lastentarhanopettaja Meri Williams sai peliin idean siitä, kun sopivaa valmista menetelmää lasten näkökulmien esiin nostamiseen ei tuntunut löytyvän. Pelin avulla pyritään saamaan lasten ääni paremmin kuuluviin päiväkodin arkeen liittyvissä asioissa päiväkodin arkea kuvastavien kuvien avulla. Lapsi sijoittaa kuvat pelilaudalla sen mukaan […]

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen blogista, voit seurata, miten satakielipedagogiikka toteutuu alueen päiväkodeissa. Blogiin pääset tästä.