18–29 -vuotiaat

Nuori aikuinen itsenäistyy, tavoittelee "omaa polkuaan" ja etsii omaa paikkaansa yhteisössä.
Vuorovaikutus perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.
Osallisuus ja vaikuttaminen on monentasoista. Nuori on oman elämänsä asiantuntija ja kantaa vastuunsa.
Nuori linkittyy aikuisväestön osallisuusrakenteisiin.

Toimijat: etsivä nuorisotyö, oppilaitokset, yhdyskuntasuunnittelu, asumispalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-keskus, yritykset, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Osallisuus asiakirjoissa: kaupungin strategiasta johdetut toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat

Projektit ja toiminta

Tammikuussa 2018 ovensa avannut Ohjaamo Hämeenlinna on palvelu 15-29 -vuotiaille nuorille jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja apua työnhakuun, opiskeluun sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Neuvontapisteessä voi tällä hetkellä tutustua esitteisiin, tulostaa asiakirjoja tai jutustella työntekijän kanssa. Myöhemmin tiloista löytyy myös Hämeen TE-toimisto, Hämeenlinnan aikuissosiaalityö, Kela, ENO Etsivä nuorisotyö ja Hämeenlinnan seudun nuorisoasunnot. Samoissa tiloissa toimii tällä hetkellä […]

Luotsin työvalmennussäätiö tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. He voivat olla uudestaan kouluttautuvia tai muuten osapäivätyökykyisiä ihmisiä. Luotsi-säätiön toiminta alkoi vuonna 2004 ja säätiöllä työskentelee kehitysvammaisia, mielenterveydellisiin sairauksiin sairastuneita henkilöitä. Näiden työntekijöiden elämänlaadun ja hallinnan parantaminen on myös aspekti, minkä vuoksi heille halutaan antaa työtä. Luotsi-säätiö tekee myös suoraa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joista säätiölle tulee […]