14–17 -vuotiaat, 18–29 -vuotiaat

Luotsin kautta nostetta työuraan

Luotsin työvalmennussäätiö tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. He voivat olla uudestaan kouluttautuvia tai muuten osapäivätyökykyisiä ihmisiä. Luotsi-säätiön toiminta alkoi vuonna 2004 ja säätiöllä työskentelee kehitysvammaisia, mielenterveydellisiin sairauksiin sairastuneita henkilöitä. Näiden työntekijöiden elämänlaadun ja hallinnan parantaminen on myös aspekti, minkä vuoksi heille halutaan antaa työtä.

Luotsi-säätiö tekee myös suoraa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joista säätiölle tulee työssäoppijoita tasasin väliajoin. Työkokemus on kenelle tahansa nuorelle tärkeää, riippumatta mitä työtä hän tekee. Tällä hetkellä 10 % säätiön työntekijöistä on maahanmuuttaja-taustaisia ja määrä on lisääntymässä lähivuosina. Niinpä palveluiden kehittäminen juuri maahanmuuttajille on tärkeää. Suomen kielen oppiminen on elinehto avoimilla työmarkkinoilla pärjäämisessä.

 

Luotsi-säätiö on ollut viime vuodet pienissä taloudellisissa vaikeuksissa, koska toiminnasta aiheutuneet kulut pitää kattaa, vaikka onkin yleishyödyllinen säätiö. Nyt talous on kuitenkin saatu tasapainoisemmaksi, joka mahdollistaa toiminnan jatkon tulevinakin vuosina.