3–5 -vuotiaat

Lapsi tutkii, kokeilee ja ihmettelee. Lapsi muokkaa maailmaansa mielikuvituksen kautta ja kertoo toiveistaan leikin ja tarinan avulla.
Aikuisen tulee suhtautua lapsen kyselyihin vakavasti ja kunnioittaen. Lapsen kysymykset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.
Osallisuus rakentuu yhdessä tekemisen kautta. Osallisuuden kautta luodaan ymmärrystä siitä kuka minä olen, mihin minä kuulun ja miten minä elän.

Toimijat: varhaiskasvatus, lastenkulttuuri, neuvolat, lähipuistot ja leikkipaikat, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit

Osallisuus asiakirjoissa: Satakielipedagogiikka, Varhaiskasvatussuunnitelma

Projektit ja toiminta

Projekteja ei löytynyt.