18–29 -vuotiaat

Nuori aikuinen itsenäistyy, tavoittelee "omaa polkuaan" ja etsii omaa paikkaansa yhteisössä.
Vuorovaikutus perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.
Osallisuus ja vaikuttaminen on monentasoista. Nuori on oman elämänsä asiantuntija ja kantaa vastuunsa.
Nuori linkittyy aikuisväestön osallisuusrakenteisiin.

Toimijat: etsivä nuorisotyö, oppilaitokset, yhdyskuntasuunnittelu, asumispalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-keskus, yritykset, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Osallisuus asiakirjoissa: kaupungin strategiasta johdetut toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat

Projektit ja toiminta

Luotsin työvalmennussäätiö tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. He voivat olla uudestaan kouluttautuvia tai muuten osapäivätyökykyisiä ihmisiä. Luotsi-säätiön toiminta alkoi vuonna 2004 ja säätiöllä työskentelee kehitysvammaisia, mielenterveydellisiin sairauksiin sairastuneita henkilöitä. Näiden työntekijöiden elämänlaadun ja hallinnan parantaminen on myös aspekti, minkä vuoksi heille halutaan antaa työtä. Luotsi-säätiö tekee myös suoraa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joista säätiölle tulee […]

Vastaamo Olenko vakavasti sairas? Mistä tietää, että on masentunut? Miten saan uusia ystäviä? Miten saan vauvan nukahtamaan?